Forex9999

Buy GJ 150.7 ; TP SL 100 pip

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
H4, GJ đang ở kênh xu hướng tăng bền
Nhiều tín hiệu tốt cho GBP về tin cơ bản
GJ ko phá được vùng 149 đi xuống thì nhiều khả năng sẽ tăng lại về vung 155,trước mắt ăn ngắn tầm 100 pip là OK
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.