FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand

Trên đồ thị D1 chúng ta đang có cấu trúc giảm lớn, giá có xu hướng hồi lại tạo phản ứng tạo ra kênh giá hồi.

Ở đồ thị H4 giá phá kênh giá di chuyển xuống mạnh với động lượng giảm lớn xác nhận phá vỡ kênh giá và phá vỡ đường next line hỗ trợ 2 đỉnh giá gần nhất.

Khuyến nghị: Chúng ta chờ giá hồi lại kênh tìm entry SELL xuống 1.9646 mục tiêu lợi nhuận TP1 : 1.92 TP2: 1.863 TP3: 1.83

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.