GKFXPrimeVN

GBPUSD - 08/08/2018

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,2920

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2920 với mục tiêu 1,2975 & 1,3005.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2920, có thể tới 1,2890 & 1,2860.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2920 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.