Chana-Trading

Bảng Anh đang suy yếu , liệu Đô la có vượt mặt ?

Chana-Trading Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GBP/USD
Bảng Anh đang bắt đầu có dấu hiệu suy yếu so với đồng Đô la khi đà tăng giảm dần. Với việc những người đầu cơ giá lên đẩy GBP/USD vào bức tường kháng cự quanh mức 1.230, điểm giữa của giai đoạn 2021 – 2022 vẫn là chìa khóa cho động thái sắp xảy ra.

Sau khi đạt mức cao 1,2345 vào đầu tuần này, việc không giữ được trên mức này đã cho phép phe bán bước vào, đẩy giá xuống thấp hơn. Khi hành động giá rơi vào một phạm vi hẹp có ý nghĩa kỹ thuật, MA 200 ngày (đường trung bình động) đang cung cấp hỗ trợ tại 1.212.

Với cặp tiền tệ chính hiện đang giao dịch quanh mức tâm lý quan trọng là 1.220, việc phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự hiện tại có thể thúc đẩy động thái ngắn hạn.

Trong khi biểu đồ hàng tuần minh họa cách tay cầm 1,23 đã cung cấp hỗ trợ và kháng cự cho các động thái lịch sử, thì MA (trung bình động) 50 tuần nằm ngay phía trên, khoảng 1,240.

Plan : Canh SELL GBPUSD vu‌ng gia‌ : 1.2280 - 1.2300

Stop Loss : 1.2350

Take Profit 1 : 1.2230
Take Profit 2 : 1.2200
Take Profit 3 : 1.2150

Lu‌u y‌: Ca‌i TP, SL đa‌y đu‌ khi va‌o le‌nh đe‌ ta‌i khoa‌n đu‌o‌c an toa‌n va‌ chie‌n tha‌ng thi‌ tru‌o‌ng

Bình luận:
RUNNING GBPUSD +20PIPS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.