Chana-Trading

GBP/USD có nguy cơ thua lỗ thêm trong ngắn hạn!

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Quan điểm 24 giờ: "Việc GBP giảm mạnh xuống 1,1990 vào ngày hôm qua đã gây bất ngờ (chúng tôi đã mong đợi GBP sẽ dao động giao dịch). Không có gì đáng ngạc nhiên, sự sụt giảm mạnh và nhanh chóng bị bán quá mức. Tuy nhiên, miễn là 1,2100 (mức kháng cự nhỏ là 1,2065) không bị vi phạm, GBP có thể tiếp tục giảm. Điều đó nói lên rằng, việc phá vỡ mức hỗ trợ chính tại 1,1960 là khó có thể xảy ra vào ngày hôm nay".

1-3 tuần tới: "Câu chuyện mới nhất của chúng tôi là từ hai ngày trước (14/1, tại vị ở mức 1,2140), nơi GBP có khả năng tích lũy và giao dịch trong khoảng từ 1,2040 đến 1,2260. Trong giao dịch tại NY, GBP đã phá vỡ mức 2040.1 và giảm xuống mức thấp nhất là 1990.1. Động lượng giảm tăng nhanh chóng cho thấy rủi ro đối với GBP đã chuyển sang xu hướng giảm. Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm nào dự kiến sẽ phải đối mặt với mức hỗ trợ vững chắc tại 1960.1. Về mặt tăng, việc phá vỡ mức 1,2150 (mức 'kháng cự mạnh') sẽ cho thấy rủi ro giảm giá đã giảm bớt".

Vùng kháng cự: 1.2215
Vùng hỗ trợ: 1.2000
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.