FAST-TRADING

GBPUSD duy trì trạng thái đi ngang trong m15

FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
#GBPUSD M15 mở trạng thái đi ngang trong biên độ được xác định với cấu trúc không rõ ràng (So với #EURUSD m15). Chúng tôi không thấy lạ cho điều này vì những lập luận dưới đây sẽ chứng minh điều này là hiển nhiên.

#GBPUSD H1 dao động tạo cấu trúc giảm và được ủng hộ bởi cấu trúc giảm H4, D. Điều này gọi là XU HƯỚNG CHÍNH của #GBPUSD. Supply Zone D, W khiến đà giảm bị hạn chế bởi tính chất SUPPLY ZONE . Chưa có tín hiệu cho sự đảo chiều hiện tại khiến biên độ giao động của #GBPUSD m15 bị bó hẹp, kết hợp nhiều yếu tố khác khiến cấu trúc trong biên độ m15 không rõ ràng. Điều này là khách quan dựa trên tổng quan phản ứng.

Chúng tôi không có gì nhận định thêm cho m15 #GBPUSD bởi trạng thái hiện tại sẽ không đổi. Với H1, chúng tôi sẽ cân nhắc xem biến động rõ ràng với cấu trúc cụ thể. Việc mở vị thể đi ngược với xu hướng chính không đơn giản chỉ dựa vào những yếu tố cơ bản được.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.