DatTong

GBPUSD, British Pound/ U.S. Dollar, H4. Lựa chọn hướng nào? Mìào

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hình thành mô hình CUP hay chờ hình thành mô hình 2 đáy !?
Bình luận: Move stoploss to entry !
Bình luận: Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu