DatTong

GBPUSD, British Pound/ U.S. Dollar, H4. Lựa chọn hướng nào? Mìào

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hình thành mô hình CUP hay chờ hình thành mô hình 2 đáy !?
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.