FAST-TRADING

GBPUSD ưu tiên vị thế SELL

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
#GBPUSD M15
- Phân tích tổng quan:
+ Xu hướng chính: Giảm
+ Xu hướng H1: Đi ngang
- Phân tích cơ bản:
+ M15 đi ngang tích lũy, phá vỡ cấu trúc và sẽ duy trì đà giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, việc tìm vị trí mở vị thế quan trọng, cần đợi xác nhận từ thị trường cụ thể. Mô phỏng mô hình cơ bản để quan sát thị trường.
Để mở vị thế, cần thêm phân tích cơ bản kết hợp để xác nhận

(Góc nhìn cá nhân với kịch bản đang quan tâm)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.