nhinguyenminh1

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH VÀNG 5/1/2022-5/7/2022

CAPITALCOM:GOLD   Gold

Khung M320, Xu hướng chủ đạo là xu hướng giảm, giá đã phá keylevel 1891 và retest keylvel 1911, hình thành cấu trúc giảm mạnh, kì vọng đầu tuần giá sẽ giảm ít nhất xuống keylevel 1877 hay sâu hơn là 1851. Tìm kiếm lệnh SHORT

Khung M20, giá phá qua trend tăng, hình thành cấu trúc giảm rõ ràng. Kế hoạch giao dịch sẽ là:

Plan A: Aggressive pull back, giá hồi nhẹ về vùng 1900 trước khi giảm tiếp
Plan B: 50% pull back, giá hồi 50%, xuất hiện dấu hiệu giữ giá (multi-wicks).

Chỉ chuyển sang tâm lý LONG khi đỉnh 1912 bị phá.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.