nhinguyenminh1

LONG VÀNG 4/28/2022

Giá lên
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:GOLD   Gold

Thị trường dao động mạnh, giá đã thực hiện xong cú quét 2 range của mình. khung 5' xuất hiện mô hình fake double top, đáng để vào lệnh LONG, xu thế đang dần lộ rõ.
Bình luận:
BREAK EVEN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.