Chana-Trading

GOLD 18/05 - Giảm xuống mức thấp nhất trong tháng

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng giảm ngày thứ ba liên tiếp - cũng đánh dấu ngày thứ sáu biến động tiêu cực trong bảy ngày trước đó - và giảm xuống mức thấp nhất gần một tháng trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu.
Đô la Mỹ (USD) kéo dài xu hướng tăng gần đây đã được chứng kiến ​​trong khoảng hai tuần qua và chạm mức cao mới kể từ ngày 24 tháng 3, do đó, được cho là đang đẩy giá Vàng được định giá bằng Đô la Mỹ ra khỏi giá vàng.
Những người tham gia thị trường vẫn lo lắng về việc tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại, đặc biệt là ở Trung Quốc, điều này có thể hỗ trợ Vàng và giúp hạn chế tổn thất sâu hơn, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối mới về triển vọng chính sách ngắn hạn của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ , điều này sẽ giúp xác định bước tiếp theo của một động thái định hướng cho giá Vàng.
Từ góc độ kỹ thuật, một số đợt bán tiếp theo dưới mức hỗ trợ ngang 1970$ có thể được coi là tác nhân mới cho các nhà giao dịch giảm giá.

Canh BUY XAUUSD vùng giá 1955 -1952

Stoploss: 1945

TP1 dự kiến: 1960
TP2 dự kiến : 1965
TP3 dự kiến : 1975

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Bình luận:
Chiến lược từ entry +55pips
Giao dịch đang hoạt động:
Chiến lược HIT TP dự kiến 1 +80pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.