Chana-Trading

Trước lạm phát của Hoa Kỳ vàng có dấu hiệu giảm 12/05

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng vẫn bị áp lực trong ngày thứ ba liên tiếp, đánh dấu tuần giảm đầu tiên trong ba tuần. Cũng gây áp lực giảm giá đối với giá Vàng có thể là lợi suất thấp hơn và tâm trạng thận trọng trước nhiều manh mối về lạm phát của Mỹ.
S&P 500 Futures cho thấy mức tăng nhẹ khác với mức đóng cửa hỗn hợp của Phố Wall. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm vẫn chịu áp lực quanh mức 3,37% và 3,88% tính đến thời điểm báo chí.
Mặc dù kim loại quý đã giảm khi lo ngại liên quan đến nhu cầu yếu đi gia tăng, một số nhà phân tích thị trường cho rằng về lâu dài vàng có thể sẽ được hưởng lợi từ đà suy yếu trên thị trường lao động Mỹ. Thất nghiệp gia tăng làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc chu kỳ thắt chặt. Kim loại quý này cũng sẽ có nhu cầu trú ẩn an toàn tốt hơn nếu tình trạng hỗn loạn ngân hàng nóng lên trong thời gian tới.


Khuyến nghị giao dịch:

Canh SELL GOLD vùng giá 2017-2020

Stoploss: 2027

TP1 dự kiến: 2012
TP2 dự kiến : 2007
TP3 dự kiến : 2003

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
SELL Hit Tp1 +80pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.