IACapital

Gold - Giá Vàng có thể chưa vượt qua được kháng cự vùng 1860$/oz

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Theo biểu đồ PTKT thì thật sự Gold sẽ cần có động lực đủ lớn để phá vỡ được trendline kháng cự vùng 1860$/oz này.
Có thể trong vài ngày đầu tuần giá sẽ đi ngang và điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1810 trước khi có tín hiệu buy lên vùng 1860 và chờ xác nhận breakout lên 1900$/oz