Chana-Trading

GOLD 30/06: Tình thế của Vàng sau tin GDP

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD Đồng đô la Mỹ mạnh đã đẩy vàng xuống $1892, mức thấp nhất kể từ tháng Ba. Tuy nhiên sau đó đã phục hồi tăng trở lại khu vực $1910, giảm bớt áp lực giảm giá.

Những con số tích cực từ thị trường lao động và điều chỉnh GDP cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ và vẫn để ngỏ khả năng thắt chặt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Các ngân hàng trung ương lớn hiếu chiến tiếp tục hành động như một cơn gió ngược đối với hàng hóa không mang lại lợi nhuận. Đô la Mỹ đứng ở gần mức cao nhất trong hai tuần và cũng góp phần hạn chế XAU/USD.

Biểu đồ hàng ngày cho XAU/USD cho thấy phe gấu tiếp tục kiểm soát, nhưng sau khi phục hồi gần 20 đô la trở lại mức mở cửa, các dấu hiệu hợp nhất tiềm năng đang bắt đầu xuất hiện.

Các mức hỗ trợ: 1.902 1.892 1.885
Các ngưỡng kháng cự: 1.914 1.929 1.941


Canh SELL tại vùng giá 1922 – 1920

Stop loss: 1929

Take profit 1: 1913
Take profit 2: 1906
Take profit 3: 1899


Canh BUY tại vùng giá 1890 – 1894

Stop loss: 1883

Take profit 1: 1901
Take profit 2: 1908
Take profit 3: 1915


Lưu ý: Cài đầy đủ TP, SL ưu tiên an toàn trong giao dịch và chinh phục thị trường.
Bình luận:
- Fed nhấn mạnh việc có thể tăng lãi suất hai lần đến cuối năm.
Bình luận:

plan buy +60pips
Bình luận:
Running +120pips
Giao dịch đang hoạt động:
Hit entry sell!
Running +40pips!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.