Chana-Trading

GOLD 29/06: Dự đoán vàng trước tin GDP

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD Vàng hiện dao động quanh mức $1.912 và duy trì quan điểm giảm giá với khả năng vượt qua ngưỡng $1.900.
Vàng chịu áp lực bán trong ngày thứ ba liên tiếp, đạt mức thấp nhất là $1902,80. Đồng đô la Mỹ đã tăng sức mạnh trước khi Phố Wall mở cửa do dữ liệu ảm đạm của Hoa Kỳ.

Mức hỗ trợ: 1.903,00 1.888,10 1.870,15
Các mức kháng cự: 1.920,80 1.933,50 1.9431,40


Canh SELL tại vùng giá GOLD 1928 – 1925

Stop loss: 1935

Take profit 1: 1918
Take profit 2: 1911
Take profit 3: 1905


Canh BUY tại vùng giá GOLD 1890 – 1895

Stop loss: 1883

Take profit 1: 1902
Take profit 2: 1909
Take profit 3: 1915


Lưu ý: Cài đầy đủ TP, SL ưu tiên an toàn trong giao dịch và chinh phục thị trường.
Bình luận:
Fed cảnh báo 37% doanh nghiệp Mỹ có nguy cơ vỡ nợ
Bình luận:
FED's Bostic : Chúng tôi mới chỉ ở trong lãnh thổ hạn chế trong 8-10 tháng và mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình thắt chặt sẽ như thế nào.
Giao dịch đang hoạt động:

plan buy running!
+110 pips

HIT TP 2 ! TIẾN TỚI TP 3
Bình luận:
TP 3 trong tầm tay, đóng 1/2 tính hiệu và gồng tiếp nào~
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.