Chana-Trading

Vàng vẫn tiếp tục giao động ở mức 1980 đợi chính sách Fed 02/05

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng đang thể hiện hiệu suất đi ngang trên 1980 khi các nhà đầu tư chờ đợi chính sách của Fed.
Các hợp đồng tương lai của S&P500 đã phục hồi thêm các khoản lỗ được ghi nhận vào đầu phiên châu Á trong bối cảnh khả năng chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư được cải thiện.
Trong tương lai, dữ liệu Việc làm Xử lý Dữ liệu Tự động (ADP) của Hoa Kỳ sẽ có tầm quan trọng đáng kể. Theo ước tính, thị trường lao động Mỹ đã chứng kiến ​​thêm 150.000 nhân viên mới, cao hơn so với con số 145.000 trước đây.
Giá vàng đang củng cố trong biên độ hẹp 1.971-2.021 USD so với tuần trước khi các nhà đầu tư đang chờ đợi động thái quyết định về chính sách tiền tệ của Fed. Đường xu hướng dốc lên thấp vào ngày 22 tháng 3 ở mức 1.934,34 đô la đang đóng vai trò như một tấm đệm cho những người đầu cơ giá lên của Vàng.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh SELL GOLD vùng giá 1994-1998

Stoploss: 2006

Take Profit 1 : 1989
Take Profit 2 : 1970
Take Profit 3 : 1960


TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.