Chana-Trading

Thị trường đợi chờ 1 cú twist ra khỏi 2000 01/05

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Cuộc họp báo sau FOMC có thể gây ảnh hưởng vì các dự báo về các đợt tăng giá tiếp theo đã bị thị trường giảm giá và khả năng cắt giảm vào cuối năm đã được các nhà giao dịch lãi suất dự đoán.
Lợi tức thực tế là lợi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát theo giá thị trường thu được từ các chứng khoán được bảo vệ bằng lạm phát của Kho bạc (TIPS) cho cùng một kỳ hạn.
Đỉnh đó là mức cao nhất trong bảy tuần đối với công cụ này nhưng có rất ít mối tương quan với vàng khi giá còn lại trong khoảng 1.969 – 2.049 đô la Mỹ của tháng trước.
Không loại trừ khả năng Vàng sẽ có 1 cú twist ngoạn mục ra khỏi 2000 trước những dự đoán vàng sẽ giảm trong tuần này

Phá ra khỏi vùng 2000 và sau đó retest lại trend thì chúng ta sẽ vào lệnh

Stop Loss: 1990

TP dự kiến1: 2010
TP dư kiến 2: 2025


Lưu ý : TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường !
Bình luận:
Rinning 40pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.