Chana-Trading

Gold trước tin NONFARM

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Sau khi GOLD vàng giao ngay tăng vọt lên mức cao 2.072 đô la... chúng tôi lưu ý rằng 'Việc tăng lên 2.072 đô la thiếu động lực như có thể thấy trong chỉ báo MACD hàng ngày hầu như không tích cực'.

Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh rằng GOLD giao ngay 'có khả năng tăng cao hơn nữa về phía đỉnh của nêm tăng gần $2.100 trước khi nguy cơ đảo chiều tăng lên'. Chúng tôi đã nói thêm, 'Nếu GOLD giao ngay giảm xuống dưới $2.020, rất có thể nó sẽ kiểm tra mức $1.963'.

Tuy nhiên, GOLD giao ngay phải phá vỡ ngưỡng hỗ trợ ở đáy của Ichimoku hàng ngày, hiện ở mức 1.920 USD, trước khi nó có thể suy yếu về mức 1.870 USD (mức hiện tại của đường trung bình động hàm mũ 55 tuần).

Nguy cơ vàng giao ngay phá vỡ rõ ràng dưới mức 1.920 đô la sẽ vẫn còn nguyên trong tháng tới hoặc lâu hơn miễn là nó không di chuyển lên trên đỉnh của đám mây Ichimoku hàng ngày, hiện ở mức 1.992 đô la.

Canh SELL GOLD vùng giá 1970

Stoploss: 1975

Take profit 1: 1965
Take profit 2: 1960
Take profit 3: 1955

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.