Chana-Trading

GOLD: 06/06. Thứ Ba và biên độ hẹp của Vàng!

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD Chỉ báo Hợp lưu Kỹ thuật của chúng tôi báo hiệu rằng Giá vàng bập bênh với phạm vi giao dịch ngắn hạn, gần đây sẽ giảm xuống đường hỗ trợ.

Điều đó nói rằng, sự hội tụ của phần giữa của Bollinger trong một giờ kết hợp với 200-HMA để làm nổi bật 1950$ làm hỗ trợ chính trong ngắn hạn.

Theo đó, mức Fibonacci 61,8% trong một tuần sẽ gia nhập đường SMA 10 trên biểu đồ 4 giờ để báo hiệu 1948$ như một bộ lọc bổ sung về phía nam.

Ngược lại, mức Fibonacci 38,2% trong một tuần và đỉnh hàng ngày trước đó cùng nhau làm nổi bật 1967 như một rào cản quan trọng ngay lập tức.

Trong trường hợp Giá vàng vượt qua ngưỡng 1.963$, Pivot Point R1 một ngày, đỉnh của Bollinger trong một giờ và Fibonacci 23,6% trong một tuần cùng nhau tạo ra 1.975$ như là mức bảo vệ cuối cùng của GOLD giảm giá.

Kế hoạch giao dịch:

SELL GOLD 1967-1972

Stoploss: 1980

Take Profit 1: 1962
Take Profit 2: 1958
Take Profit 3: 1950

Chú ý: Cài đặt TP, SL để chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
Điểm vào lệnh đang được thực hiện, hãy theo dõi để nhận được thông báo cập nhật sớm nhất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.