MrMin-Trading

GOLD 13/01 - SELL vàng khi chạm cản tâm lý

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
CPI cốt lõi (không bao gồm giá lương thực và năng lượng) chỉ tăng 0,3%, tăng 5,7% so với một năm trước đó – đây là tốc độ chậm nhất kể từ tháng 12/2021. Rõ ràng làl ạm phát đang hạ nhiệt, ít nhất là tính cho thởi điểm hiện tại.
Chính sách tiền tệ hoạt động với hiệu ứng trễ . Có nghĩa là một khi Fed nới lỏng/thắt chặt, sẽ mất nhiều tháng (thậm chí nhiều năm) để nó chảy qua thị trường tài sản và nền kinh tế. Thị trường tin rằng vẫn còn đà suy giảm đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu trong năm tới.
àng không có nhiều thay đổi. So với các loại tiền tệ khác, vàng đã hoạt động khá tốt. Bây giờ, khi đồng USD đang suy yếu, vàng đã quay trở lại và đang ở trên đường trung bình động 200 ngày.

Plan : Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1904 - 1908

Stop Loss : 1915

Take Profit 1 : 1895
Take Profit 2 : 1885
Take Profit 3 : 1870

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường
Giao dịch đang hoạt động:
Plan +45pips
Giao dịch đang hoạt động:
Plan +65pips
Giao dịch đang hoạt động:
Plan +120pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.