MrMin-Trading

GOLD 29/12 - Bắt nhanh nhịp hồi giữa lúc 2 bên tranh chấp

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng hôm nay giảm còn do mặt hàng quan hệ mặt thiết với kim loại quý là dầu thô giảm trước lo ngại suy thoái kinh tế trong năm 2023.
Giá vàng đã giảm mạnh sau khi đạt mức cao nhất trong sáu tháng vào phiên trước đó, do áp lực từ đồng đô la tăng mạnh và lợi tức trái phiếu kho bạc cao hơn.
Ở chiều ngược lại, thị trường kim loại quý được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la. Tuy nhiên, việc cả chỉ số đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đều giữ gần mức cao nhất trong phiên vừa qua, đã gây áp lực lên nhu cầu đối với vàng thỏi.
Bên cạnh đó, giá vàng thế giới cũng được hỗ trợ mạnh bởi kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ vàng tại một số nước châu Á phục hồi mạnh, đặc biệt là Trung Quốc.


Plan : Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1815 - 1818

Stop Loss : 1827

Take Profit 1 : 1812
Take Profit 2 : 1806
Take Profit 3 : 1800

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường
Giao dịch đang hoạt động:
Sell +30pips
Giao dịch đang hoạt động:
Sell +55pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.