Chana-Trading

Gold 16/06: Thực trạng hiện tại của USD

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Đầu tuần này Fed đã báo hiệu rằng chi phí đi vay vẫn có thể tăng tới 50 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Điều này, cùng với mức tăng khiêm tốn của lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Tuy nhiên, tâm trạng thận trọng trước những dữ liệu của Hoa Kỳ và buổi Điều trần của Chủ tịch Fed – ông Jerome Powell vào tuần tới đang thách thức những người có nhận định lạc quan về vàng, đặc biệt là sau các động thái của ngân hàng trung ương trong tuần này.


Canh sell tại vùng giá GOLD 1970 -1973

Stop loss: 1978

Take profit 1: 1964
Take profit 2: 1957


Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.