Chana-Trading

Gold 15/06: Vàng có khả năng phục hồi?

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an ủi trong Chính sách diều hâu của Fed. Tuy nhiên, xu hướng giảm được tạo ra là do khối lượng giao dịch giảm, cho thấy rằng một đợt suy giảm kéo dài hơn dường như khó xảy ra trong thời điểm hiện tại. Cho đến nay, dường như đang có sự hỗ trợ tốt quanh vùng $1930.


Canh BUY vùng giá 1920-1923

Stop loss: 1914

Take profit 1: 1930
Take profit 2: 1940
Take profit 3: 1945

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.