DubaiSC

Ý Tưởng Giao Dịch Trước Tin CPI Hôm Nay 12/01/2023

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng không thay đổi trong những giờ đầu giờ châu Á vào thứ Năm, khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến đường lối chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay giữ vững ở mức 1.876,93 USD/ounce, tính đến 00h11 GMT . Hợp đồng tương lai vàng Mỹ tăng 0,1% lên 1.879,80 USD.

Mặc dù vàng được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi

Khuyến nghị giao dịch :

Canh sell tại vùng giá 1886 - 1890

Stop loss: 1897

Take profit 1: 1880
Take profit 2:1875
Take profit 3: 1871

Canh Buy tại vùng giá 1860 - 1865

Stop loss 1855

Take profit 1: 1870
Take profit 2: 1875
Take profit 3: 1885

Lưu ý : Luôn luôn cài đặt TP và SL trong mọi trường hợp để an toàn trong quá trình giao dịch !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.