Chana-Trading

GOLD 09/06: Vàng có xu hướng rõ rệt ngày cuối tuần?

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD Hiện tại, GOLD có xu hướng rõ ràng là mô hình cờ đuôi nheo có lợi cho người mua.

GOld đang có đáy cao hơn và nhận được hỗ trợ từ chỉ số RSI tăng dần, hình thành đáy cao hơn trên bộ dao động, do đó đánh dấu xu hướng tăng dần của thị trường đối với kim loại. màu vàng.

Vì thế, GOLD được thiết lập tốt để thách thức dòng trên cùng của phạm vi giao dịch đã nêu, gần 1975$. Tuy nhiên, việc phá vỡ điều đó có vẻ khó khăn khi nhiều rào cản dựng lên thách thức những người mua Vàng xung quanh thỏi nam châm tâm lý 2.000$

Mặt khác, mức đóng cửa hàng ngày dưới mức hỗ trợ 100-DMA khoảng 1.945$ bất chấp các tín hiệu biểu đồ tăng giá và có thể kéo Giá vàng về vùng hỗ trợ 1975$ - 1980$, bao gồm cả các mức được đánh giá. đóng dấu vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023.

Canh BUY GOLD vùng giá : 1959-1963

Stoploss : 1952

Take Profit : 1970
Take Profit : 1978
Take Profit : 1985
Bình luận:
BUY 1962 => 1965. +30pips✅✅✅

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ các lệnh Scalping ngắn và chiến lược giao dịch sớm nhất nhé!

✅ Kiến thức Trading
✅ Hỗ trợ Tín hiệu giao dịch Free

Nhóm ZALO: zalo.me/g/pchzbw427
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.