phamhoanganhtokens

16.12.2022 phân tích kỹ thuật cho VÀNG dài hạn 2023 - 2025

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
16.12.2022 phân tích kỹ thuật cho VÀNG
- dài hạn 2023 - 2025 VÀNG sẽ đạt đỉnh vùng giá 2300 - 2500 hoặc cao hơn
- giá ấn định đề nghị 2500
- mua nắm giữ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.