Chana-Trading

GOLD 27/06: Vàng có khả năng quay về 1900?

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD Giá vàng đình trệ đà phục hồi vào thứ Hai, do sự phục hồi mạnh mẽ của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ bù đắp cho đồng đô la Mỹ, ngay cả khi thị trường vẫn lo ngại rủi ro.

Tuy nhiên những lo ngại về bất ổn chính trị ở Nga đã thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh.

Do đó, giá Vàng có thể thách thức mức hỗ trợ chính của mức thấp nhất vào ngày 17 tháng 3 là $1918 nếu bên mua mất đà phục hồi. Mức thấp nhất trong ba tháng là 1.911 đô la và mức thấp nhất vào ngày 16 tháng 3 là 1.908 đô la sẽ được đưa vào thử nghiệm, dưới mức đó các sàn sẽ mở ra hướng tới ngưỡng 1.900 đô la.


Canh BUY tại vùng giá 1900 – 1903

Stop loss: 1895

Take profit 1: 1913
Take profit 2: 1923
Take profit 3: 1933


Lưu ý: Cài đầy đủ TP, SL ưu tiên an toàn trong giao dịch và chinh phục thị trường.
Bình luận:
Các nhà kinh tế của Morgan Stanley đã trích dẫn nhận xét của Powell trong bản cập nhật dự báo và lưu ý rằng ông nằm trong số những người trong ủy ban cảm thấy cần phải tiếp tục thắt chặt mạnh tay hơn trong tương lai.
Giao dịch đang hoạt động:

plan buy running +50pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.