Chana-Trading

GOLD 28/06: Vàng trước Phát biểu của Fed

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD Tâm trạng lạc quan mở rộng vào đầu phiên Mỹ, sau dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ.

Đồng đô la Mỹ đã lấy lại đà tăng sau khi Mỹ mở cửa, do các số liệu kinh tế vĩ mô tốt hơn mong đợi và nhu cầu đối với sự an toàn của trái phiếu chính phủ suy giảm đã đẩy lợi suất lên vùng dương. Vàng đã giảm xuống còn 1.911,46 USD trước khi phục hồi một số mặt bằng.

Sự phục hồi của vàng đang gặp phải rào cản mới là $1930 trước bài phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương quan trọng tại diễn đàn ECB. Dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ, nỗi lo địa chính trị từ Nga hạn chế Đô la Mỹ và các nhà đầu cơ giá lên Vàng.

Mức hỗ trợ: 1.903,80 1.888,10 1.870,15
Các mức kháng cự: 1.924,05 1.933,50 1.941,90


Canh SELL tại vùng giá GOLD 1934 – 1930

Stop loss: 1941

Take profit 1: 1923
Take profit 2: 1916
Take profit 3: 1910


Canh BUY tại vùng giá GOLD 1902 – 1906

Stop loss: 1895

Take profit 1: 1909
Take profit 2: 1916
Take profit 3: 1923


Lưu ý: Cài đầy đủ TP, SL ưu tiên an toàn trong giao dịch và chinh phục thị trường.
Bình luận:
Trong tuần này, thị trường đang đánh giá tình hình kinh tế Mỹ thông qua dữ liệu tăng trưởng GDP của Mỹ.
Bình luận:
Mỹ: Số liệu kinh tế khả quan có thể thúc đẩy Fed sớm nâng lãi suất
Giao dịch đang hoạt động:
Buy running 80pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.