NhatHoai

Phân tích Vàng-FX Bob Volman Price Action | Tuyên chiến với USD

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Tất cả các đồng tiền đều tăng trưởng mạnh mẽ so với 1 đồng USD đang suy yếu, kể cả vàng cũng mạnh hơn USD. Nên hôm nay chúng ta tuyên chiến bán khống USD nhé anh em

#VÀNG H4
Cậu đang cố gắng giữ bên trên đường ema và tạo cú nén với đường kháng cự. Cùng cổ vũ cho cậu nhé

#USDJPY H4
Vàng và tất cả các đồng tiền khác đang tăng so với USD nên ta sẽ hướng đến việc bán UJ. Chờ cú nén với đường hỗ trợ ngang hoàn tất để sell

#USDCHF H4
Tương tự, ta cũng sẽ sell UCHF. Đường ema đã bị thất thủ và đường hỗ trợ ngang cũng vậy, nhưng cú breakout này trông giống như 1 phá vỡ mồi (tease break) nên anh em có thể chờ giá hồi ngược lên rồi bán sau (vị thế bán mang tính minh họa)

#EURUSD H4
Giá đang tích lũy cú nén bên dưới đường xu hướng, đồng thời đã phá vỡ đường ema, ta chỉ cần đường xu hướng bị phá luôn là có thể vào lệnh buy với ½ vị thế. Nhồi ½ còn lại khi đường kháng cự (biên trên hộp) bị phá luôn

#GBPUSD H4
Chờ giá tích lũy chặt hơn theo cú nén với đường kháng cự (biên trên hộp) để buy, xu hướng sắp đảo chiều sang tăng

#NZDUSD H4
Chờ giá nén với đường kháng cự (biên trên hộp) để buy

#AUDUSD H4
Chờ giá nén với đường kháng cự (biên trên hộp) để buy


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.