nhinguyenminh1

LONG VÀNG 4/26/2022

Giá lên
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:GOLD   Gold

Khung M80 giá vàng đã giảm khá lâu. xuất hiện dấu hiệu đuối sức bên bán, nhiều wick trên khung M80. Kỳ vọng giá sẽ hồi
Khung M20 tạo thành xu thế tăng vào lệnh theo mô hình 3 đỉnh. đánh theo sóng hồi.

Lệnh này thực tế mình vào trên khung M3, bấu chốt là xác định được keylevel 1895
Giao dịch được đóng thủ công:
r:r =4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.