nhinguyenminh1

NHẬN ĐỊNH VÀNG 4/27/2022

CAPITALCOM:GOLD   Gold
Vàng đã hình thành dùng sideway 1898-1907, có thể mở rộng lên 1891-1911. Kế hoạch giao dịch là chờ giá quét 2 range (rất thường xảy ra) và bắt đầu theo dõi các dấu hiệu của lực mua, bán.

Đợi chờ cũng là trading.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.