TrategySherpa

Giá xau có thể đạt hoặc vượt qua mức cao nhất mọi thời đại

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)

Đồng USD dường như đang giảm giá cùng với lãi suất trái phiếu kho bạc. Nếu vàng vượt qua ngưỡng kháng cự 2400 USD/ounce, về mặt kỹ thuật, điều đó có thể mở ra cơ hội cho một cuộc chạy đua tiềm năng ở mức 2.500 USD/ounce".
Mức 2.400 USD/ounce có khá nhiều tham chiếu, dựa trên các thử nghiệm vào tháng trước. Giá vàng đã vượt ngưỡng này và kim loại quý đã có dấu hiệu chấp nhận mức giá đó. Điều này giúp mở ra cơ hội có thể tăng lên tới 2.500 USD/ounce".
Tin đồn xung quanh vàng đang tăng lên. Có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại và điều đó sẽ mang lại sự cắt giảm lãi suất trong tương lai.
Động thái giá vàng tăng gần đây là sự tiếp nối của đợt phục hồi rộng hơn và được thúc đẩy bởi cùng một nguồn. Đợt tăng giá này bắt đầu ở Trung Quốc. Dữ liệu gần đây cho thấy, Thổ Nhĩ Kỳ và phần lớn Trung Đông cũng đang mua vàng thỏi".

Free Signals : t.me/mastercurrencyforex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.