DubaiSC

Chiến lược giao dịch ( GOLD ) thứ 3 ngày 07/03/2023

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng giao dịch trong biên độ hẹp vào thứ Ba, khi các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm hàng tháng của Hoa Kỳ và lời khai trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, cả hai đều có thể ảnh hưởng đến chính sách lãi suất

Dữ liệu vào thứ Hai cho thấy các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất đã giảm trong tháng 1, do lượng đặt trước máy bay dân sự giảm mạnh, nhưng sự gia tăng đối với máy móc và một loạt sản phẩm khác cho thấy ngành sản xuất có thể đang lấy lại chỗ đứng

Canh sell tại vùng giá 1865- 1867

Stop loss: 1869

Take profit 1: 1850
Take profit 2:1845
Take profit 3: 1840

Canh buy tại vùng giá 1840- 1839

Stop loss: 1836

Take profit 1: 1845
Take profit 2:1855
Take profit 3: 1860

Lưu ý : Luôn luôn cài đặt TP và SL trong mọi trường hợp giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.