Chana-Trading

Đà tăng của Vàng đang được củng cố chờ kích hoạt 21/04

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng đang dao động trong biên độ hẹp khoảng 2.000$ trước dữ liệu PMI S&P sơ bộ của Hoa Kỳ.
Chỉ số USD giảm nhẹ cũng đang ảnh hưởng đến lợi suất của Kho bạc Hoa Kỳ. Nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đã được cải thiện trong bối cảnh số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng lên.
việc công bố dữ liệu PMI S&P sơ bộ của Hoa Kỳ sẽ chỉ ra tác động đối với quy mô hoạt động kinh tế do Fed tăng lãi suất . Theo ước tính, PMI Sản xuất và Dịch vụ sẽ giảm xuống lần lượt là 49,0 và 51,5. Dữ liệu PMI sơ bộ yếu hơn dự kiến ​​có thể ảnh hưởng nặng nề đến Đô la Mỹ. Tuy nhiên, nỗi lo suy thoái kinh tế cũng sẽ xuất hiện trở lại, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn của Đô la Mỹ tăng cao.
Về góc nhìn kỹ thuật, một động thái vượt ra ngoài ranh giới 100,90-102,03 trong Chỉ số USD sẽ được coi là một động thái quyết định. Giá vàng dự kiến ​​sẽ tăng nhiều hơn sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự ngay lập tức từ $2.011,9.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh SELL GOLD vùng giá 2018-2022

Stoploss: 2031

Take Profit 1 : 2012
Take Profit 2 : 2000
Take Profit 3 : 1990


TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.