Chana-Trading

Trong ngắn hạn đà giảm vẫn chiếm ưu thế 20/04

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Kim loại sáng vẫn nằm trong kênh tăng giá đã tồn tại một tháng, hiện nằm trong khoảng từ 1.970$ đến 2.050$, do các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng vào tháng 5 của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC).
Khủng hoảng suy thoái, đặt cược cao hơn của Fed khiến những người bán XAU/USD tiếp tục hy vọng trong bối cảnh nhiều lần thất bại trong việc vượt qua rào cản quan trọng 2.010$.
Các PMI của Hoa Kỳ, vòng đàm phán cuối cùng của Fed trước thềm FOMC tháng 5 đã chú ý đến những định hướng rõ ràng về giá Vàng.
Hiện tại phe Gấu vẫn đang nắm trùm nếu vàng không thể phá vỡ mức 2.010$ thì vẫn sẽ không lật ngược được tình thế.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh SELL GOLD vùng giá 2005-2001

Stoploss: 2012

Take Profit 1 : 1995
Take Profit 2 : 1985
Take Profit 3 : 1975


TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
+70pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.