Chana-Trading

GOLD 05/07: Dự báo vàng hôm nay

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD Vàng giao ngay gần mức cao hàng tuần được thiết lập vào thứ Hai ở mức $1.930, nhưng đang thiếu động lực tăng giá sau 4 ngày tăng liên tiếp. Không có nhiều thông tin liên quan và với việc các doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng cửa trong Ngày Độc lập, các tài sản tài chính vẫn vô hồn và bị giới hạn ở mức quen thuộc.

Ngoài ra, lịch kinh tế vĩ mô có rất ít thông tin, với những người tham gia thị trường đang chờ cập nhật thị trường lao động của Hoa Kỳ với các báo cáo khác nhau được lên lịch vào nửa cuối tuần.

Mức hỗ trợ: 1.917,30 1.903,00 1.892,95
Các mức kháng cự: 1.932,75 1.945,20 1.958,30


Canh BUY GOLD tại vùng giá 1921 – 1924

Stop loss: 1914

Take profit 1: 1931
Take profit 2: 1938
Take profit 3: 1945


Canh Buy breakout GOLD tại vùng giá 1931 - 1932

Stop loss: 1924

Take profit 1: 1940
Take profit 2: 1947
Take profit 3: 1955


Lưu ý: Cài đầy đủ TP, SL ưu tiên an toàn trong giao dịch và chinh phục thị trường.
Giao dịch đang hoạt động:
hit entry buy!
Let's go!
Giao dịch đang hoạt động:

PLAN BUY RUNNING +60PIPS rồi anh em!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.