ThangLeViet

VHM/VIC - Thiên nga đen của thị trường chứng khoán Việt Nam

Giá lên
ThangLeViet Cập nhật   
HOSE_DLY:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
VHM/VIC - Thiên nga đen 2023

Đến hẹn lại lên, mỗi năm có một chú thiên nga đen bay đến quấy phá thị trường, năm ngoái là bác Nhơn, năm nay là bác Vượng. Bác Vượng xưa giờ là doanh nhân uy tín trên thị trường vì nói "không" với bán tháo cổ phiếu nhưng khi DN khó khăn bác đã "mượn" tiền của cổ đông đồng thời "vô tình" tác động xấu đến VN30.

Thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến họ nhà Vingroup và các DN BĐS nói chung. A/C hạn chế sử dụng margin đoạn này ạ!
Bình luận:
3 cổ phiếu vingroup vẫn giảm điểm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.