commoditybulletin

HĐTL ĐỒNG THÁNG 5-2021 (03/03)

COMEX:HGK2021   COPPER FUTURES (MAY 2021)
Dao động trong biên độ (4.04 - 4.37)

1. Phân tích cơ bản
- Chờ đợi các dữ liệu đến từ Mỹ. (Dữ liệu đặt hàng nhà máy, số liệu thất nghiệp cũng như đơn đặt hàng hóa lâu bên).
- Mặc dù ngày hôm qua và hôm nay chỉ số PMI Trung Quốc của Caixin đưa ra không tốt như dự kiến. Tuy nhiên vẫn rất nhiều người duy trì một tâm thế tích cực/

- Hơn thế nữa, tâm lý dường như đang được cải thiện khi mà đà giảm điểm không quá mạnh sau khi Chile thông báo sản lượng Đồng của họ gia tăng.

2. Phân tích kỹ thuật
- Biểu đồ ngày: Kỳ vọng giá đang trong biên độ rộng 4.04 - 4.37.

- Biểu đồ H4: Giá tăng điểm sau khi tạo đáy 4.04. Kỳ vọng giá sẽ cần thêm một thời gian để tích lũy rồi tiếp tục tăng điểm và hướng tới vùng đỉnh cũ 4.30 - 4.37.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.