Ly_Hoang_Official

HVN - Thời điểm đáng để mạo hiểm

Giá lên
HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VN-CTCP
Đứng trước nguy cơ buộc phải huỷ niêm yết 2.2 tỷ cp trên sàn HOUSE vì lỗ 2 năm liên tiếp và dự kiến lỗ tiếp năm nay (BC 6 tháng đầu năm hiện đang lỗ ròng gần 6.000 tỏi)
Tuy nhiên, kế hoạch thoái vốn khỏi Pacific (dự kiến thu hồi khoảng 7.000 tỏi + xoá được cái sự thua lỗ của nó khỏi bảng cân đối kế toán tổng)

Để không bị hủy niêm yết theo đúng quy định, Vietnam Airlines chỉ có 2 cách:

Thứ nhất: học theo MWG để thoát khỏi chi phí & nợ ngắn hạn. Đặc biệt là:
Chi phí vay nợ: nợ 12.000 tỷ thuộc dạng ngắn hạn phải trả.
Chi phí phải trả ngắn hạn: thế quái nào mà chi phí đầu kỳ có 3.000 tỷ mà cuối kỳ tới 6.000 tỷ. Nếu không mạnh tay đàm phán hoặc cắt giảm thì chi phí này sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao hơn nữa trong danh mục này.
(Anh chị em tham khảo mục C. I. 5. và 8. BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của HVN)
Thứ hai, tăng vốn chủ sở hữu thêm tối thiểu 7.000 tỷ đồng để xóa bỏ tình trạng lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp cũng như âm vốn chủ sở hữu và bằng một cách thần kỳ nào đó HVN sẽ được cấp thêm gói vay hoặc cấp thêm vốn hoạt động khoảng 30.000 tỷ giúp tỷ lệ ROI giãn ra gây lú cho những anh em đang F.U.D
(kiểu: “mẹ nó vừa bán xong thì tăng”)

Bạn nghĩ sao về việc:
- Một doanh nghiệp cổ phần đứng trước nguy cơ quay lại hoạt động Quốc hữu hoá ?

Trên biểu đồ là 1 gợi ý của mình cho HVN với lập trường kỳ vọng chốt lời tại 2 vùng giá.

Good luck anh chị em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.