ThangLeViet

PHÂN TÍCH VPA TRONG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

Đào tạo
ThangLeViet Cập nhật   
HOSE:IJC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Phân tích kỹ thuật theo phương pháp VPA (Volume Price Action) là phương pháp đánh giá t cổ phiếu dựa trên khối lượng giao dịch và giá để dự đoán sự di chuyển giá cổ phiếu.

Các bước thực hiện phân tích VPA bao gồm:
  • Xác định xu hướng: xác định vận động giá của CP là tăng, tích lũy hay giảm.
  • Xác định khối lượng giao dịch: tìm kiếm những phiên thanh khoản cao đột biến.
  • Xác định biến động giá: Xác định hành động giá trong phiên, kết hợp phân tích nến.
  • Xác định cản/nền: kết hợp cùng công cụ VPVR để xác định khối lượng giao dịch tại vùng giá nào là nhiều nhất.

Bằng cách phân tích sự khác biệt giữa khối lượng giao dịch và biến động giá, A/C có thể dự đoán sự di chuyển giá của CP. Ví dụ, nếu khối lượng giao dịch tăng đột ngột trong khi giá vẫn ổn định, điều này cho thấy DÒNG TIỀN LỚN đang tham gia cổ phiếu; nếu khối lượng giao dịch lớn liên tục xảy ra, cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai.

Trong hình là ví dụ về IJC, một cổ phiếu mà room chứng ta từng mua vào và đã chốt lãi. CP này có các vấn đề: thanh khoản bán mạnh, giá chạm cản, tạo nến xấu gần cản.
--
Chúc A/C/E giao dịch thành công!
Bình luận:
A/C đã hiểu được phương pháp phân tích "dòng tiền cơ bản chưa ạ"
Đây là 1 phần trong BÍ QUYẾT ĐẦU TƯ "ĐI TRƯỚC THỊ TRƯỜNG 3 BƯỚC" ĐẤY Ạ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.