ThangLeViet

Vài lời tâm sự về CP ngành Ngân hàng và BĐS

Giá lên
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
 • Nhìn vận động giá của các CP nhóm BĐS, Thắng nhận thấy rằng nhóm này đã tích lũy về nền và một số CP như DIG, PDR, NLG, VHM, IJC, NTL đã bắt đầu tăng mạnh vượt trend giảm giá.
 • Yếu tố thứ 2, ba tháng đầu năm 2023, bộ 3 NH TCB, TPB và MBB không thể tăng giá vì lo ngại nợ xấu trái phiếu. Đến tháng 3, cả ba NH đều tăng giá mạnh bắt kịp với xu hướng tăng của các NH lớn như BID, CTG, VCB, STB.
 • Thắng chưa có đủ số liệu để dám khẳng định sẽ có bao nhiêu nghìn tỷ trái phiếu được mua lại hoặc hoán đổi trong Q2/2023. Thắng cũng chưa đủ số liệu để ước tính LN ròng của DN BĐS và NH trong Q2/2023.
 • Tuy nhiên, nhìn vào vận động giá của CP và nhìn vào thanh khoản gia tăng đột biến của các CP BĐS và NH. Thắng để ý rằng dòng tiền lớn đã tham gia mua trở lại các CP này. Có thể họ mua tích lũy, cũng có thể những chủ tịch đã biết tin gì đó mà nhà đầu tư dân đen không biết. Họ mua trước cả khi BCTC xuất hiện.
 • Đầu tư là nhìn vào tương lai của CP: những nhà đầu tư lớn thường nhìn xa trước thị trường 3 tháng và họ sẽ có lãi trước 30%. Những NĐT nhỏ lẻ chờ đợi BCTC quý 2, hoặc chờ đợi tin tức tốt ra sẽ là những người mua phải giá đỉnh, trâu chậm uống nước đục.
 • A/C nhớ giúp em khi phân tích ngành ngân hàng bắt buộc phải tập trung 5 tiêu chí quan trọng nhất:
  1. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng/huy động vốn
  2. Cơ cấu doanh thu: bancassuarance, lãi thuần.
  3. CASA
  4. Tỷ lệ nợ xấu và Tỷ lệ bao phủ nợ xấu
  5. NIM
--
Chúc A/C/E giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.