HOSE:IJC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Cổ phần hoá vào năm 2007, Công ty đi vào hoạt động và triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản đúng vào thời kỳ khó khăn nhất của nền kinh tế trong và ngoài nước. Tuy nhiên với vai trò chi phối của Công ty mẹ: Công Ty luôn được sự hậu thuẫn từ Công ty mẹ trong việc được nhận các nguồn quỹ đất sạch để triển khai các dự án với một chi phí tiết kiệm nhất. Trong kinh doanh với vai trò là chủ đầu tư và hệ thống phân phối của mình: các sản phẩm của Công ty được đưa tới nhà đầu tư thứ cấp với một giá thành hợp lý. Ngoài ra Công ty còn có các sản phẩm khác nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở như chung cư, nhà ở công nhân, các khu thương mại, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội..

KHUYẾN NGHỊ:
  • Vùng mua: 12.5 - 12.8
  • Vùng chốt lời 14.3 - 14.5
  • Chốt lỗ: 11.9
--
Chúc anh chị đầu tư thành công!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã chốt lời

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.