dinhchien

J index - Tăng tiếp với tín hiệu Divergence

Giá lên
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Trong tối nay nếu RSI H4 JXY không vượt 30 thì J index sẽ tăng mạnh.