ThangLeViet

LCG - CHIẾN MÃ MỚI TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

HOSE:LCG   CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
PHÂN TÍCH CƠ BẢN

- EPS tăng trưởng lên tục qua từng năm, trung bình 29.9%/năm
- Doanh thu thuần và LNST được giữ ổn định, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh cho thấy DN này có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng
- Dòng tiền kinh doanh dương, tỷ lệ đòn bẩy thấp.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

- MACD tích lũy trên bắt đầu cho tín hiệu đi lên, volume tăng đột biến.
- RSI hướng lên trên cho thấy xu hướng tăng bắt đầu xuất hiện
- Chỉ báo dòng tiền MCDX cho thấy xuất hiện lực mua từ dòng tiền lớn

KHUYẾN NGHỊ

- Mua vào: 21.8 - 22.2
- Cắt lỗ: 20.2
- Chốt lời: 26.4
- Tỷ suất lợi nhuận: 18,9%
--
Chúc anh em giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.