ThangLeViet

VND chính thức bước vào trend giảm => Nhóm CP CK đồng loạt giảm

Giá xuống
HOSE:VND   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT VND chính thức bước vào xu hướng giảm:

- Giá cắt dưới đường MA200
- Xu hướng tăng bị phá vỡ tại mức 29 => về lại vùng hỗ trợ cũ 20.
=> Toàn bộ dòng chứng khoán đã bước vào xu hướng giảm
Khuyến nghị BÁN
--
Chúc anh em có tuần giao dịch thuận lợi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.