tongdaiforex

LTC - Xuất hiện mô hình giá tam giác cân (Ngày 17/6/2021)

Giá lên
COINBASE:LTCUSD   Litecoin
Nhìn vào biểu đồ nến 4h của Litecoin chúng ta có thể thấy giá đang hình thành một mô hình giá tam giác cân rất hoàn chỉnh.

Dựa vào đó chúng ta sẽ có những điểm vào lệnh BUY/LONG khi giá đi vào vùng hợp lưu giữa vùng hỗ trợ và đường hỗ trợ của mô hình giá tam giác cân.

Đây được xem là điểm vào an toàn trong ngắn và trung hạn dành cho những nhà đầu tư thích những giao dịch ngắn. Trong thời điểm Bitcoin đã bắt đầu sự hồi phục trong thời gian gần đây.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.