dinhchien

MBB - Ngân hàng Quân Đội lướt sóng 7%

Giá lên
HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Supertrend khung thời gian Ngày: Tăng.
Đỉnh sau cao hơn - Đáy sau cao hơn: Tăng.
1% rủi ro.
>>> Phương pháp chờ hồi (Swing) - phá vỡ swing thì vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.