dinhchien

MBB - Ngân hàng Quân Đội lướt sóng 7%

Giá lên
HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Supertrend khung thời gian Ngày: Tăng.
Đỉnh sau cao hơn - Đáy sau cao hơn: Tăng.
1% rủi ro.
>>> Phương pháp chờ hồi (Swing) - phá vỡ swing thì vào lệnh.