tradafx

Chờ xuất hiện và xác nhận của Key Level của sóng hồi với NZDCAD

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm đã bị phá vỡ.
Xu hướng tăng được xác nhận với sóng tăng WXY.
Hiện tại giá đang hồi về vùng 50-61.8% của cả sóng tăng lẫn sóng Y.
Chờ đợi sự xuất hiện và giá xác nhận phá vỡ Key level tại khung thời gian H1 để có thể thực hiện lệnh mua NZDCAD.
Mục tiêu giá là vùng 0.90000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.