tradafx

Đợi thiết lập bán khi giá quay về 87.400 kiểm tra với CADJPY

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng lớn giảm giá.
Giá tăng ngắn hạn đến ngưỡng kháng cự 88.000 thì có phản ứng xuất hiện mô hình đảo chiều hai đỉnh.
Giá hiện tại đã phá vỡ Key level tại 87.400.
Chờ giá quay về kiểm tra và xuất hiện các thiết lập Price Action thì vào lệnh bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ tại 85.500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.