tradafx

Giá phá vỡ Key level và cơ hội bán với NZDJPY

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm với khung thời gian 4 giờ.
Mô hình đảo chiều hai đỉnh được hình thành.
Giá vừa phá vỡ xu hướng tăng ngắn hạn khung 1 giờ và phá vỡ Key level của xu hướng tăng.
Đợi các thiết lập giao dịch với Price Action thì vào lệnh bán với NZDJPY.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng 75.300.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.